Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

SAMARBETE MED TS

Medie- och prisuppgifterna i tidningsdatabasen ovan uppdateras i samarbete med TS Mediefakta.

TS reviderar, enligt överenskomna regelverk, svenska medier och ger mediemarknaden opartiskt granskad och sammanställd information.

TS-Mediefakta

IRM: Ny prognos visar fortsatt framåtanda

I sin prognos för 2014 skriver IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) att reklammarknaden förväntas totalt omsätta knappt 32,1 miljarder kronor, motsvarande en ökning om 2 procent relativt föregående år. För 2015 är prognosen oförändrad, reklaminvesteringarna förväntas öka med 1,9 procent jämfört med 2014.


Hittills under 2014 har tillväxten på reklammarknaden varit god, understödd av en god allmänekonomi och flera evenemang såsom riksdagsvalet, EU-valet, fotbolls-VM och OS, skriver man vidare. I början på november presenterade IRM utfallet för reklammarknaden under årets tre första kvartal. Reklammarknaden växte under denna period med 2,3 procent relativt motsvarande period 2013. Tillväxttakten bedöms bli något lägre under det fjärde kvartalet, vilket innebär att helåret uppnår en tillväxt om 2 procent relativt 2013.


Här kan du hämta pressmeddelandet.

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace