Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

SAMARBETE MED TS

Medie- och prisuppgifterna i tidningsdatabasen ovan uppdateras i samarbete med TS Mediefakta.

TS reviderar, enligt överenskomna regelverk, svenska medier och ger mediemarknaden opartiskt granskad och sammanställd information.

TS-Mediefakta

IRM: Över 33 miljarder i medieinvesteringar 2016 ger nytt all-time-high

Institutet för Reklam- och Mediestatistik presenterar en  reviderad  prognos för  2015  samt  den  första  prognosen  för 2016.  Och tongångarna    reklammarknaden  fortsätter  att  vara  positiva,  tillväxten revideras upp något för 2015 och marknaden väntas öka ytterligare under 2016.

Under  helåret  2014  ökade  reklaminvesteringarna  med  1,5  procent  jämfört  med  2013 och uppgick till 31,9 miljarder kronor. För 2015 är IRM:s bedömning att tillväxten uppgår till 1,6 procent relativt 2014, en liten upprevidering relativt den prognos som kom i mars. 

Nu presenterar IRM den första prognosen för 2016. Prognosen visar en positiv tillväxttakt om 1,8 procent relativt 2015 och en omsättning som passerar 33 miljarder kronor. Därmed förväntas ett nytt all-time-high på reklammarknaden under 2016.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace