Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

SAMARBETE MED TS

Medie- och prisuppgifterna i tidningsdatabasen ovan uppdateras i samarbete med TS Mediefakta.

TS reviderar, enligt överenskomna regelverk, svenska medier och ger mediemarknaden opartiskt granskad och sammanställd information.

TS-Mediefakta

Nya ICC-profiler och uppdaterade PDF:er

Grafiska Företagen, branschorganisationen för den grafiska industrin, samarbetar med de svenska dagstidningstryckerierna och WAN-IFRA, den internationella organisationen för tidningar och publicister. Man har nu uppdaterat de dokument som används för dagstidningsproduktion, så som ICC-profiler, inställningsfiler och guider för att innehållet i tidningarna ska bli enhetligt och med högsta möjliga kvalitet. Den nya informationen finns nu under Annonsmaterial här på dagspress.se.

Läs pressmeddelandet här från Grafiska Företagen om uppdateringarna.

TU-rekommendation om spelannonser

Regeringen har aviserat att man kommer att tillsätta en utredning som ska lämna förslag till en ny spelreglering. Det är ett välkommet beslut. Bort från spelmonopol och mot ett licenssystem, där alla spelaktörer – statliga som privata, svenska som utländska – ges tillträde till den svenska spelmarknaden på lika villkor, under förutsättning att man är beredd att uppfylla de krav som ställs, t ex i fråga om ansvar och marknadsföring. Samtidigt trycker många på om en hårdare reglering.

Betalväggar utan att tappa trafik

Rapport från TU: Inte ens hälften av dagstidningssajterna upplevde ett trafiktapp vid införandet av betalväggar. De flesta upplevde i stället en ökad trafik under det närmsta året efter införandet. Ett år efter införandet uppvisade samtliga sajter en större trafik än innan införandet av betalväggen.

IRM:s nya prognos - digitalannonseringen ökar

Institutet för reklam- och mediestatistik presenterade sin nya prognos och ökar där förväntningarna på digitalannonseringen. Dagspressens sajter stod för 6 procent av den totala annonseringen under 2014 och förväntas öka starkt i år och nästa år. Lite ljusning finns för den tryckta annonseringen i dagspressen som förväntas se ett minskat tapp under 2016 jämfört med 2015.

TU Marknadsinsikt augusti 2015

De tryckta tidningarna bjuder på hårt motstånd hos oss konsumenter. Trots den allt mer digitala värld vi numera lever i är det fortfarande i de tryckta medierna vi väljer att ta del av nyheterna. Ovum släppte en prognos som visar att även bland de länder som ställt om sin konsumtion mest till förmån för de digitala kanalerna är intäkterna fortfarande större från den tryckta delen de närmsta fem åren.