Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

SAMARBETE MED TS

Medie- och prisuppgifterna i tidningsdatabasen ovan uppdateras i samarbete med TS Mediefakta.

TS reviderar, enligt överenskomna regelverk, svenska medier och ger mediemarknaden opartiskt granskad och sammanställd information.

TS-Mediefakta

TU:s Analysdag 25 november

Årets analysdag går av stapeln den 25:e november i Stockholm. Det är en blandning av inspirerande föredrag, lunch och middag för de som vill följa med.

Läs mer på tu.se här.

Nya ICC-profiler och uppdaterade PDF:er

Grafiska Företagen, branschorganisationen för den grafiska industrin, samarbetar med de svenska dagstidningstryckerierna och WAN-IFRA, den internationella organisationen för tidningar och publicister. Man har nu uppdaterat de dokument som används för dagstidningsproduktion, så som ICC-profiler, inställningsfiler och guider för att innehållet i tidningarna ska bli enhetligt och med högsta möjliga kvalitet. Den nya informationen finns nu under Annonsmaterial här på dagspress.se.

Läs pressmeddelandet här från Grafiska Företagen om uppdateringarna.

TU-rekommendation om spelannonser

Regeringen har aviserat att man kommer att tillsätta en utredning som ska lämna förslag till en ny spelreglering. Det är ett välkommet beslut. Bort från spelmonopol och mot ett licenssystem, där alla spelaktörer – statliga som privata, svenska som utländska – ges tillträde till den svenska spelmarknaden på lika villkor, under förutsättning att man är beredd att uppfylla de krav som ställs, t ex i fråga om ansvar och marknadsföring. Samtidigt trycker många på om en hårdare reglering.

Betalväggar utan att tappa trafik

Rapport från TU: Inte ens hälften av dagstidningssajterna upplevde ett trafiktapp vid införandet av betalväggar. De flesta upplevde i stället en ökad trafik under det närmsta året efter införandet. Ett år efter införandet uppvisade samtliga sajter en större trafik än innan införandet av betalväggen.

Meg13 - Mediedagarna i Göteborg 7-8 mars 2013

Meg13 är mötesplatsen för alla som vill vara med och forma framtidens medielandskap. Under två dagar möts journalister, marknadschefer, chefredaktörer, säljare, verkställande direktörer och medieprofiler på Svenska Mässan i Göteborg för att utbyta tankar och idéer om medierna i nutid och framtid.