Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

SAMARBETE MED TS

Medie- och prisuppgifterna i tidningsdatabasen ovan uppdateras i samarbete med TS Mediefakta.

TS reviderar, enligt överenskomna regelverk, svenska medier och ger mediemarknaden opartiskt granskad och sammanställd information.

TS-Mediefakta

IRM: Ny prognos visar fortsatt framåtanda

I sin prognos för 2014 skriver IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) att reklammarknaden förväntas totalt omsätta knappt 32,1 miljarder kronor, motsvarande en ökning om 2 procent relativt föregående år. För 2015 är prognosen oförändrad, reklaminvesteringarna förväntas öka med 1,9 procent jämfört med 2014.

TU Marknadsinsikt september 2014

I detta nummer av Marknadsinsikt har vi två prognoser, både en svensk och en internationell. Dessutom en inblick i norrmännens syn på den norska dagstidningsmarknaden framöver.

TU Marknadsinsikt Maj 2014

TU har presenterat nya tal för morgonpressens digitala intäkter och Utgivarna har gjort en undersökning om hot mot våra tidningsredaktioner. Mer finns att läsa i TU:s Marknadsinsikt.

IRM och MMS: Hushållens medieutgifter 2014

Den gemensamma rapporten ”Hushållens medieutgifter 2014” har presenterats av IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) och MMS (Mediamätning i Skandinavien). Rapporten visar att de totala medieutgifterna för ett genomsnittshushåll i Sverige uppgår till nära 17 000 kr per år. Hushållens medieutgifter totalt är stabila 2014 i förhållande till föregående undersökning som genomfördes 2011.

IRM: Ökad tillväxt i Q4 men 2013 slutar på minus

Efter en tuff period på mediemarknaden vände siffrorna uppåt under Q3 2013 och den positiva tillväxten fortsatte även under Q4, skriver IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) i ett pressmeddelande. Ökningen blev 0,8 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2012. Trots detta backar mediemarknaden med 1,8 procent total sett under helåret 2013.