Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

SAMARBETE MED TS

Medie- och prisuppgifterna i tidningsdatabasen ovan uppdateras i samarbete med TS Mediefakta.

TS reviderar, enligt överenskomna regelverk, svenska medier och ger mediemarknaden opartiskt granskad och sammanställd information.

TS-Mediefakta

TU Marknadsinsikt augusti 2015

De tryckta tidningarna bjuder på hårt motstånd hos oss konsumenter. Trots den allt mer digitala värld vi numera lever i är det fortfarande i de tryckta medierna vi väljer att ta del av nyheterna. Ovum släppte en prognos som visar att även bland de länder som ställt om sin konsumtion mest till förmån för de digitala kanalerna är intäkterna fortfarande större från den tryckta delen de närmsta fem åren.

IRM: Över 33 miljarder i medieinvesteringar 2016 ger nytt all-time-high

Institutet för Reklam- och Mediestatistik presenterar en  reviderad  prognos för  2015  samt  den  första  prognosen  för 2016.  Och tongångarna    reklammarknaden  fortsätter  att  vara  positiva,  tillväxten revideras upp något för 2015 och marknaden väntas öka ytterligare under 2016.

IRM: Ny prognos visar fortsatt framåtanda

I sin prognos för 2014 skriver IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) att reklammarknaden förväntas totalt omsätta knappt 32,1 miljarder kronor, motsvarande en ökning om 2 procent relativt föregående år. För 2015 är prognosen oförändrad, reklaminvesteringarna förväntas öka med 1,9 procent jämfört med 2014.

TU Marknadsinsikt september 2014

I detta nummer av Marknadsinsikt har vi två prognoser, både en svensk och en internationell. Dessutom en inblick i norrmännens syn på den norska dagstidningsmarknaden framöver.

TU Marknadsinsikt Maj 2014

TU har presenterat nya tal för morgonpressens digitala intäkter och Utgivarna har gjort en undersökning om hot mot våra tidningsredaktioner. Mer finns att läsa i TU:s Marknadsinsikt.