Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

Myndigheten för radio och TV: Medieutveckling 2015

Myndigheten för radio och tv har i uppdrag att bevaka och följa medieutvecklingen i Sverige. Som ett led i detta publiceras varje år en rapport för att informera om hur den svenska mediemarknaden utvecklas.

Medieutveckling 2015 beskriver, liksom tidigare år, den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering.

pdfMedieutveckling 2015

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace