Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

Dagspressen Ekonomi 2014

2014 innebar en återhämtning för dagspressen men resultatnivåerna är under snittet för tidningsbranschens ekonomiska utfall under den period (1976–2014) som mätserien omfattar. Detta visar Presstödsnämnden senaste rapport i serien.

På annonsmarknaden fortsätter intäkterna i den tryckta pressen att falla men den digitala annonseringen ökar kraftigt.

I årets upplaga finns en uppdatering av förra årets studie av antalet lokalredaktioner i spridningsområdet för tidningarna på tvåtidningsorterna.

Presstödsnämndens uppgifter har flyttats till till Myndigheten för radio och tv.

En av myndighetens nya uppgifter är att rapportera om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper och förändringar i tidningsägandet. Dagspressens ekonomi ger en samlad bild av den ekonomiska situationen för landets tidningsföretag.

pdfDagspressens ekonomi 2014

Myndigheten för radio och tv

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace