Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

510-200_Block

Presentationer & publikationer

PRESENTATIONER & PUBLIKATIONER. Här finns presentationer & publikationer som berör mediemarknad och medievanor.

Dagstidningsförteckning 2013

Enligt Presstödsnämndens instruktion ska myndigheten tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörandeförordningen (1977:827). Inom ramen för detta uppdrag publicerar Presstödsnämnden publikationen varje år Dagstidningsförteckning.

Dagspressen Ekonomi 2012

Den nedgång i den svenska dagspressens vinstnivåer som inleddes under 2011 fortsatte under 2012. Försämringen berodde huvudsakligen på minskade intäkter. För branschen som helhet sjönk intäkterna med omkring fem procent, eller en knapp miljard.

Nordicom: Mediebarometern 2012

Nordicom vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medieanvändning, Mediebarometern. Nu redovisas resultaten från undersökningen 2012.

Dagspressens ekonomi 2011

Efter ett ekonomiskt sett dystert 2009 och ett 2010 som präglades av en mycket snabb återhämtning vände vinstnivåerna i dagspressen åter nedåt under 2011. Det visar Presstödsnämndens årliga genomgång av tidningsföretagens årsredovisningar.