Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

510-200_Block

Presentationer & publikationer

PRESENTATIONER & PUBLIKATIONER. Här finns presentationer & publikationer som berör mediemarknad och medievanor.

Dagstidningsförteckning 2012

Enligt Presstödsnämndens instruktion ska myndigheten tillhandahålla uppgifter om dagstidningars spridning enligt kungörandeförordningen (1977:827). Inom ramen för detta uppdrag publicerar Presstödsnämnden publikationen varje år Dagstidningsförteckning.

Nordicoms Internetbarometer 2011

Aktuell rapport från Nordicom som rör svenskarnas internetvanor. Rapporten innehåller en kort presentation över resultaten samt en mängd tabeller och figurer över svenskarnas internetvanor.

Nordicom: Mediebarometern 2011

Nordicom vid Göteborgs Universitet genomför varje år sedan 1979 en studie av svenskarnas medievanor, och nu kommer resultaten från 2011 som bl a visar att det finns både stabilitet och förändring i användningen av traditionella medier.

Nya etiska regler för reklam från ICC

Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation har kommit i en ny version. Det nya regelverket börjar gälla den 1 januari 2012.