Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

510-200_Block

Presentationer & publikationer

PRESENTATIONER & PUBLIKATIONER. Här finns presentationer & publikationer som berör mediemarknad och medievanor.

Nordicoms Internetbarometer 2010

Aktuell rapport från Nordicom som rör svenskarnas internetvanor. Rapporten innehåller en kort presentation över resultaten samt en mängd tabeller och figurer över svenskarnas internetvanor.

Nytt från Nordicom - Mediebarometern 2010

Nordicom vid Göteborgs Universitet genomför varje år sedan 1979 en studie av svenskarnas medievanor. Nu redovisas resultaten från 2010 som bl a visar att användingen av de sociala medierna ökar och att skillnaderna i medievanor mellan könen består.

Handbok för dagspressannonsering 

Nu finns en samlad skrift om dagspressen och dess egenskaper, för- och nackdelar, annonsbolag och annonscases för dig som vill ha kunskap om dagspressannonsering. Dagspresshandboken har framställts av Sveriges Annonsörers kommittée för dagspress (KDP), för att hjälpa annonsörerna att bli bättre på annonsering i dagspress. I KDP ingår representanter för annonsörer, medier och rådgivare.

Spelregler för press, TV och radio

I Sverige har vi en grundlag som skyddar både tryckfrihet och yttrandefrihet. Med den friheten följer ett ansvar och en rad etiska regler som massmedier bör följa.