Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

510-200_Block

Presentationer & publikationer

PRESENTATIONER & PUBLIKATIONER. Här finns presentationer & publikationer som berör mediemarknad och medievanor.

Myndigheten för radio och TV: Medieutveckling 2015

Myndigheten för radio och tv har i uppdrag att bevaka och följa medieutvecklingen i Sverige. Som ett led i detta publiceras varje år en rapport för att informera om hur den svenska mediemarknaden utvecklas.

Medieutveckling 2015 beskriver, liksom tidigare år, den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering.

pdfMedieutveckling 2015

Nordicom: Mediebarometern 2014

Nordicom vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medieanvändning, Mediebarometern. Nu redovisas resultaten från undersökningen 2014.

Tio tips du bör ha koll på inom reklamjuridik!

Marknadsföringsrätten och reklamjuridiken kan många gånger vara svår att hitta rätt i. Det finns hur mycket skrivet som helst, men alla har inte tid att läsa.

Myndigheten för radio och TV: Medieutveckling 2014

Myndigheten för radio och TVs årliga rapport Medieutveckling 2014 beskriver den svenska mediemarknaden med fokus på mediekonsumtion, branschstruktur och reglering.