Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

510-200_Block

Presentationer & publikationer

PRESENTATIONER & PUBLIKATIONER. Här finns presentationer & publikationer som berör mediemarknad och medievanor.

Dagstidningsförteckning 2014

Presstödsnämnden publicerar varje år en dagstidningsförteckning som visar ortspressens spridning och annonspris per län och kommun.

Dagspressen Ekonomi 2013

Den nedgång i den svenska dagspressens vinstnivåer som pågått sedan 2011 förstärktes under 2013. Försämringen berodde huvudsakligen på fortsatt minskande annonsintäkter för tidningsföretagen. För branschen som helhet sjönk de samlade intäkterna med omkring fem procent, eller omkring 900 miljoner kr.

Myndigheten för radio och TV: Medieutveckling 2014

Myndigheten för radio och TVs årliga rapport Medieutveckling 2014 beskriver den svenska mediemarknaden med fokus på mediekonsumtion, branschstruktur och reglering.

Nordicom: Mediebarometern 2013

Nordicom vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medieanvändning, Mediebarometern. Nu redovisas resultaten från undersökningen 2013.