Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

TU Annonsbarometer Q2 2014

Under det andra kvartalet 2014 uppvisade dagspressen fortsatt vikande siffror för annonsintäkterna totalt men en liten ljusglimt finns i form av ökad omsättning bland trycksakerna i landsortspress.

Den kategorin ökade med 2,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013. Totalt backade dock trycksaker marginellt med 0,2 procent.


Totalt omsatte dagspressen 1480,4 Mkr under det andra kvartalet 2014.

Annonsbarometern publiceras i sin helhet och kan hämas exklusivt för TUs medlemmar.


Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace