Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

Annonsbarometern Q2 och 1a halvåret 2015

De digitala annonsintäkterna fortsatte växa under det andra kvartalet i år och ökade med 8,2 procent jämfört med det andra kvartalet 2014. Den tryckta annonseringen fortsatte dock att minska. Omsättningen var 1,3 miljarder kronor under perioden, ett tapp med nära 15 procent. Bäst klarade sig landsortspressen som uppvisade ett ensiffrigt tapp under kvartalet.

Annonsbarometern publiceras i sin helhet och kan hämtas exklusivt för TUs medlemmar under denna länk.

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace