Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

 

510-200_globe

TU:s annonsstatistik - ett gediget underlag

TU sammanställer bl a Annonsbarometern och Internetbarometern. Se artikellänkar nedan.

För att få tillgång till hela Annonsbarometern behöver du tillhöra ett företag som är medlem i TU. Läs mer på TU:s hemsida om Annonsbarometern här..

Varje kvartal rapporterar ca 100 dagstidningar volym och annonsintäkter till TU, vilket inbegriper nästan all svensk betald dagspress. På månadsbasis skickas annonsstatistik från cirka 80 tidningar.

TU återrapporterar sedan detta aggregerat till IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik. Även för internet finns en löpande leverans av statistik som motsvarar ett 60-tal dagstidningssajter, vilket i princip motsvarar de aktiva sajter som finns med möjlig annonsförsäljning.