Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

510-200_Webbkamera

Undersökningar & forskning

UNDERSÖKNINGAR & FORSKNING. Här finns information om undersökningar och forskning som pågår om medier i allmänhet och dagspress i synnerhet. Se också under Bra länkar på TU:s hemsida.

MEDIEVANOR. Hur konsumerar vi medier i dag? Vilka kanaler är det som gäller, och hur använder vi de olika kanalerna? Här hittar du undersökningar om print, webb, mobil och andra medier.

SOM-Institutet

Den årliga SOM-undersökningen är en viktig källa till kunskap om svenska attityder, politiska opinioner och medievanor. Undersökningen har gjorts sedan 1986. Förutom denna undersökning publiceras ett antal andra rapporter kring svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier.

www.som.gu.se

Nordicom

Nordicom är ett nordiskt samarbetsorgan kring mediekunskap.  Nordicom är en institution inom Nordiska Ministerrådet och den årliga ”mediebarometern” har sedan 1979 belyst räckvidder och tidsåtgång för de olika huvudmedierna i Sverige.

www.nordicom.gu.se

TNS Sifo

Sifo genomför varje år ett antal undersökningar avseende svenskens mediekonsumtion. Den största och mest spridda heter Orvesto och genomförs tre gånger årligen. Den mäter räckvidderna för ett stort antal medier, tidningar såväl som etermedier, bio, utomhusreklam etc. och undersöker samtidigt mediekonsumtionen utifrån huvudmediekanal.

www.tns-sifo.se

JMG

JMG – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, håller i en av journalistutbildningarna men studerar även trenderna och förändringarna för journalistyrket.

www.jmg.gu.se

Internetstiftelsen i Sverige, IIS

IIS hanterar domännamnen i Sverige och publicerar bland annat rapporten ”Svenskarna och internet” en gång om året. Rapporten kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska befolkningen.

www.internetstatistik.se

Statens Medieråd

Statens Medieråd är en statlig myndighet som har i uppdrag att hjälpa barn att bli medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. De tar bland annat fram information kring ungas mediesituation.

www.statensmedierad.se

SCB

Statistiska centralbyråns förser i huvudsak regeringen och olika myndigheter med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Men även för kunder inom det privata näringslivet och bland forskare. En hel del av statistiken rör medier i olika form.

 www.scb.se

MILJÖ. Miljöfrågan är idag en av våra viktigaste samhällsfrågor. Vi som arbetar med dagstidningar får ofta frågor om dagstidningarnas inverkan på miljön. Många frågor är relevanta och aktuella, men det finns även en del myter om dagstidningens inverkan på miljön, tyvärr ofta till dagstidningens nackdel.

pdf Dagstidningens miljöpåverkan -en rapport från TU

www.se.twosides.info

Hållbar utveckling/Skogsindustrierna

 

 

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace