Dagspress.se är en tjänst från TU, mediehusens branschorganisation i Sverige. Här finns information om dagstidningar som är medlemmar hos TU och innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar samt tidningarnas webbplatser.

Medier i SverigeLiten

TS Mediefakta ABTS-Mediefakta

TU har ett nära samarbete med TS Mediefakta AB (TS), som etablerades 1942 och ägs av WPP och Sveriges Annonsörer.

Med utgångspunkt från branschens överenskomna regelverk reviderar TS svenska medier och ger mediemarknaden opartiskt granskad och sammanställd information om upplagor, distribution, webbtrafik, digitala nyhetsbrev, databaser, annonspriser, hushållstäckning med mera.

TS är en huvudkälla för den tidningsdatabas som finns här på dagspress.se.

TS är en länk mellan säljare och köpare av reklam- och annonsutrymme. Utgångspunkten för TS arbete är branschens gemensamma strävan efter transparens och det regelverk som branschen enats om. TS revisionstjänster stärker mediernas trovärdighet gentemot annonsörerna.

TS kunder är medierna själva, medierådgivare, annonsförmedlare och annonsörer. Omkring tusen svenska medier är idag kunder till TS: morgon- och kvällstidningar, tidskrifter, gratisdistribuerade medier och digitala medier.

http://www.ts.se/

Share Link: Dela länk: Google Yahoo MyWeb Facebook Myspace