Morgonpressens annonsintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 3 procent under 2022, jämfört med helåret 2021. Under kvartal 4 rasade dock annonsintäkterna med 9 procent, relativt kvartal 4 2021. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Under 2022 års tre första kvartal fortsatte annonsintäkternas ökande trend som inleddes 2021 från de mycket låga nivåerna under pandemiåret 2020. Men under det sista kvartalet 2022 bröts trenden. Den ekonomiska oron gjorde att annonsmarknaden krympte rejält och för dagspressens del var minskningen hela 9 procent.

Tack vare den positiva utvecklingen under de tre första kvartalen 2022 växte morgonpressens samlade annonsintäkter med 3 procent till 2 923,9 miljoner kronor under helåret 2022. Den digitala annonsaffären stod för den större delen av ökningen. Den växte med 8 procent till 920,5 miljoner kronor under 2022, medan intäkterna från tryckta annonser ökade med beskedliga 1 procent till 2 003,5 miljoner kronor.

”Under det sista kvartalet 2022 bröts den positiva utveckling vi sett under de sex föregående kvartalen. Det kraftiga tappet visar tydligt hur volatil annonsmarknaden är och att en stabil läsaraffär blir alltmer avgörande för att kunna bygga en robust verksamhet och finansiera journalistiken”, säger Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna.