Under 2021 uppgick total reklaminvestering i Sverige till 81 miljarder kr vilket innebär en ökning med 13,5% relativt 2020. Det skriver Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) i ett pressmeddelande. Den totala reklaminvesteringen passerar för första gången 81 miljarder kr. Medieinvesteringarna har utvecklats rekordstarkt under året. Investeringarna i marknadsaktiviteter har haft en varierande utveckling under 2021 och har endast hämtat hem en mindre del av tappet från fjolåret. Samlat ökade produktionskostnaderna med 13,3% till 13,8 miljarder kronor.

IRM:s årsrapport ”Svensk Reklammarknad 2021” ger en översikt över reklamåret 2021 – mer information på IRMS:s hemsida här >>