Betalväggar utan att tappa trafik

Rapport från TU: Inte ens hälften av dagstidningssajterna upplevde ett trafiktapp vid införandet av betalväggar. De flesta upplevde i stället en ökad trafik under det närmsta året efter införandet. Ett år efter införandet uppvisade samtliga sajter en större trafik än innan införandet av betalväggen.

 

TU har gjort en genomgång av dagspressens betalväggar. Under 2013 och 2014 skapade allt fler av tidningarna betalväggar eller premiumlösningar. Tillräckligt lång tid har nu förflutit för att det ska vara meningsfullt att göra en utvärdering baserad främst på den publika trafikdatan men också TUs egen annonsbarometer.

– Slutsatsen som TU drar är att den underliggande tillströmningen bland läsarna till de digitala produkterna i många fall är kraftigare än betalväggens negativa inverkan, berättar TUs chefsanalytiker Tobias Hedström. Denna inverkan visade sig dessutom bara vara temporär då alla sajter uppvisade en tillväxt sett på två års tid, fortsätter han.

Andelsjatermedbetalväggar

Unika besökare efter betalvägg

 

Tobias Hedström
Chefsanalytiker TU, tobias.hedstrom@tu.se ,

T: 08 692 46 08, M: 073 596 51 80