Morgonpressens samlade läsarintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 2 procent under årets andra kvartal, jämfört med motsvarande period 2022. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Förskjutningen i digital riktning fortsatte under 2023 års andra kvartal. Morgonpressens digitala läsarintäkter växte med 18 procent jämfört med motsvarande period 2022. Samtidigt krympte konsumentintäkterna knutna till tryckta tidningar med 3 procent relativt det andra kvartalet föregående år. Därmed ökade den digitala andelen av morgonpressens läsarintäkter från 24 procent under kvartal 2 2022 till 27 procent 2023 års andra kvartal.

Hushållens samlade utgifter för tryckta och digitala landsortstidningar ökade med 5 procent under kvartal 2 2023. Storstadspressen gick i motsatt riktning. Där minskade läsarintäkterna med 1 procent. Både i storstad och landsort växte den digitala läsaraffären. Medan storstadspressen såg en tillväxt med 13 procent kunde kollegerna utanför storstäderna åtnjuta en ökning av de digitala läsarintäkterna med hela 26 procent. Samtidigt bibehöll landsortspressen konsumentintäkterna på den tryckta sidan medan storstadspressen backade med 7 procent jämfört med 2022 års andra kvartal.

”Morgonpressens läsare uppvisar så här långt en glädjande lojalitet trots den ekonomiskt svåra tid vi befinner oss i. Det visar vilket värde fria, professionella och trovärdiga medier bidrar med i ett upplyst demokratiskt samhälle. Samtidigt väntas arbetslösheten och bolåneräntorna stiga, vilket riskerar att framtvinga smärtsamma prioriteringar bland hushållens utgifter. Vi kan även konstatera att de växande läsarintäkterna inte uppväger tappet på annonssidan, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Kontakt:

Kajsa Holm, analytiker

kajsa.holm@tu.se