TU mäter läsarintäkternas utveckling hos 63 morgontidningar. Och hos dessa ökar de digitala läsar- och användarintäkterna med 14 procent under första halvåret i år, jämfört med motsvarande månader 2018, skriver TU i sitt nyhetsbrev TU Marknad och insikt v. 42. Men samtidigt som de digitala intäkterna ökar så minskar prenumerations- och lösnummerintäkterna från den tryckta tidningen. Under första halvåret var minskningen 4 procent. Sammantaget betyder det att morgonpressens läsar- och användarintäkter minskar med 2 procent. Statistiken bygger på uppgifter från fyra jämförbara storstadstidningar och 59 landsortstidningar.