IRM och Sveriges Annonsörer: Så mycket lägger svenska annonsörer på reklam

För första gången har svenska annonsörers reklambudgetar kartlagts på ett övergripande plan. Bakom kartläggningen står Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) samt intresseorganisationen Sveriges Annonsörer. Bland annat framkommer det att reklambudgeten i snitt utgör 3,3 procent, sett till företagens omsättning. Mest investerar detaljhandel och FMCG, skriver IRM i ett pressmeddelande.

Sveriges Annonsörer, tillsammans med IRM presenterar den första större studien av svenska annonsörers investeringar i reklam och övrig kommunikation. Rapporten bygger på en webbenkät till Sveriges Annonsörers medlemmar samt utdrag ur IRM:s löpande statistik kring reklammarknadens utveckling.

Baserat på fördelningen hos respondenterna i denna undersökning samt IRM:s löpande statistik så estimeras den totala kommunikationsinvesteringen i Sverige till drygt 100 miljarder kronor under 2015. Majoriteten av reklambudgeten, 64 procent investerades i köpta kanaler medan 26 procent investerades i ägda kanaler och 10 procent i förtjänade kanaler.

Läs hela pressmeddelandet här.