IRM – Rekordstora medieinvesteringar 2015

Institutet för reklam- och mediestatistik publicerar sin senaste kvartalsrapport som summerar utvecklingen för medieinvesteringarna under 2015. Och, efter ett urstarkt fjärde kvartal, kan IRM nu konstatera att medieinvesteringarna når ett nytt all-time-high under 2015. Omsättningen uppgick till 32,9 miljarder kronor, därmed lyckades marknaden omsätta mer än det tidigare rekordåret 2008, då omsättningen uppgick till drygt 32,8 miljarder kronor.

Ett urstarkt fjärde kvartal bidrog kraftigt till årets rekordomsättning. I det fjärde kvartalet växer marknaden hela 6,7 procent relativt samma kvartal föregående år.

 

En av huvudförklaringarna till det starka fjärde kvartalet är en markant minskning av den tryckta dagspressens tapp. Under det fjärde kvartalet noteras en minskning på drygt 6 procent relativt det fjärde kvartalet 2014. Det är en väsentlig förbättring jämfört med de tvåsiffriga tapp som plågat dagspressen under årets tre första kvartal. Det är för tidigt att säga om detta är ett trendbrott, men minskande tapp har noterats internationellt för dagspressen, skriver IRM i sitt pressmeddelande.

pdfpressmeddelande-q4-2015.pdf