Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) har justerat upp prognosen för resterande del av 2021. I den reviderade prognosen förväntas reklaminvesteringen öka med 17,3% och den totala marknaden väntas under året uppgå till 45,8 miljarder kronor.

Läs mer här >>