IRM: Svenska reklammarknaden går mot strömmen

Nu har IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) publicerat rapporten ”The Nordic Advertising Market Jan-Jun 2016” som beskriver utvecklingen på de nordiska reklammarknaderna under det första halvåret 2016. Den svenska reklammarknaden fortsätter att gå som tåget medan resten av Norden upplever negativ eller avmattad tillväxt.

De samlade reklamköpen i nordisk media ökade 0,8% gentemot första halvåret 2015 med fast växelkurs. Utvecklingen är därmed fortsatt positiv om än lite svagare än under helåret 2015.

pdfLäs hela pressmeddelandet här.