2019 års Mediebarometer visar att under 2019 läste två av tre svenskar en dagstidning en genomsnittlig dag, skriver Nordicom i ett pressmeddelande. Huvuddelen av läsningen skedde via nätet förutom i de äldre åldersgrupperna där den tryckta tidningen fortfarande dominerade. Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier och genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Läs hela pressmeddelandet här >>

Mediebarometern 2019 >>