Myndigheten för press, radio och tv tar årligen fram rapporten Medieutveckling. Nu finns rapporten Medieutveckling – Medieekonomi 2020 färdig. Digitala reklamplattformar dominerar, dagstidningsmarknaden har nått en ny botten och coronapandemin har orsakat en samhällsekonomisk tvärbromsning med allvarliga konsekvenser för reklammarknaden.

Webbinarium och rapporten här >>