Morgonpressens samlade intäkter från annonsörer och läsare ökade med 3 procent under 2022 års första kvartal, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Under 2022 års första kvartal ökade annonsintäkterna, jämfört med motsvarande period förra året då pandemin orsakade en fortsatt kräftgång på annonssidan. Det de två förstakvartalen har gemensamt är att konsumenternas vilja att betala för digitala abonnemang ökade, om än mindre kraftigt under 2022 års första kvartal.

Annonsintäkterna ökade med 5 procent till 644,6 miljoner kronor under 2022 års första kvartal. Konsumentintäkterna växte med 2 procent till 1,56 miljarder kronor under perioden januari-mars 2022. Morgontidningarnas totala intäkter ökade med 3 procent till 2,2 miljarder kronor under årets första kvartal, jämfört med motsvarande period 2021.

”Under ett kvartal präglat av stora nyhetshändelser som OS i Kina, invasionskrig i Ukraina och stigande inflation som pressar fram räntehöjningar står morgonpressen stadigt, både som nyhetsförmedlare och annonskanal. Samtidigt hade jag hoppats att tillväxten på annonssidan skulle ha varit större”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Kontakt:

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Kajsa Holm, analytiker
08-692 46 34 Mobil: 070-774 44 34
kajsa.holm@tu.se