Den pågående coronapandemin har slagit hårt mot landets morgontidningar. Ny statistik från Tidningsutgivarna, TU, visar att morgonpressens samlade annonsintäkter minskade med 21 procent under 2020. Totalt köpte annonsörerna reklamutrymme i morgonpressen för drygt 2,7 miljarder kronor under 2020. Läs pressmeddelandet från TU här >>