Morgonpressens annonsintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 12 procent under det tredje kvartalet i år, jämfört med samma period föregående år. Det visar ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

Den dramatiska minskningen i annonsintäkter både i tryckta och digitala kanaler under det tredje kvartalet förra året, står i skarp kontrast till en hälsosammare utveckling under kvartal 3 i år.

De digitala kanalerna står för en betydande del av ökningen – de digitala annonsintäkterna ökade med 22 procent till 189 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet 2020. Motsvarande utveckling för annonsintäkterna i papperstidningar var en ökning med fyra procent till 420 miljoner kronor.

”Det är en stark utveckling efter en tuff period, inte minst vad gäller landsortspressens digitala kanaler som ökade med hela 29 procent under Q3. Därmed ser vi att landsortspressens digitala kanaler nu upplever den rekyl som storstadspressen hade under årets andra kvartal då de hade en ökning med 26 procent. Under Q3 klingade ökningen i storstadspressens digitala kanalerna av något och var procentuellt sett ungefär hälften så stor som den hos landsortspressen”, säger TU:s vd Johan Taubert.

Johan Taubert, VD, johan.taubert@tu.se

Jonas Morian, Press- och opinionsansvarig, 076-527 46 07, jonas.morian@tu.se