Morgonpressens samlade intäkter från annonsörer och läsare minskade med 1 procent under 2023 års första kvartal, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

De ekonomiskt kärva tiderna satte avtryck i morgonpressens resultat under 2023 års första kvartal. De totala intäkterna minskade med 1 procent till 2 191,4 miljoner kronor, jämfört med kvartal 1 2022. Landsortspressens samlade intäkter sjönk med 2 procent medan storstadspressen uppnådde en 2 procent högre intäktsnivå än motsvarande period föregående år.

Annonsintäkterna sjönk med 3 procent till 623,1 miljoner kronor jämfört med det första kvartalet 2022. Fallet var brett, med undantag för storstadspressens digitala annonsaffär som växte med 7 procent under kvartalet. Samtidigt som den totala annonsaffären krympte stagnerade läsarintäkterna och landade på 1 568,4 miljoner kronor under kvartal 1 2023. På läsarsidan gick landsorts- och storstadspressen i takt, med minskade intäkter knutna till papperstidningar och ökade digitala läsarintäkter.

”I en tid när hoppet står till läsaraffären och digitaliseringen är det bekymmersamt att den fortsatta tillväxten i den digitala läsaraffären inte mer än precis kompenserar för tappet i den del av morgonpressens konsumentintäkter som kommer från papperstidningen” säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.