En ny spellag (Spellag 2018:1138) kommer att träda i kraft den 1 januari 2019. Den nya lagen förändrar den svenska spelmarknaden och spelmonopolet upphävs och ersätts av ett licenssystem. En särskild punktskatt om 18 procent ska tas ut på spel och det införs ett krav på att all marknadsföring ska vara måttfull. Se TU:s spelannonsrekommendation nedan.

För att spelannonserna ska anses måttfulla bör annonserna:

 • på ett korrekt och balanserat sätt presenterar chanserna att vinna så att de inte skapar intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är
 • inte förmedla bilden av spel som socialt attraktivt
 • inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år,
 • inte ske genom att använda välkända personer där det antyds att personernas deltagande i spel har bidragit till deras framgång
 • inte förmedla intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning, och inte förmedlar bilden av att ett erbjudande om spel är gratis.
 • inte innehålla påståenden om spel som en lösning på sociala och ekonomiska problem
 • inte uppmana till överdrivet spelande
 • inte innehålla påståenden om att spelande är riskfritt
 • inte innehålla könsdiskriminerande påståenden
 • inte framhäva enskilda vinnare utan dokumenterat underlag

Vidare ska spelannonserna:

 • vara mycket tydligt annonsmärkta,
 • mycket tydligt ange eventuell sponsorsmedverkan, t ex i fråga om s k branded content
 • vara mycket tydliga, begripliga och faktamässigt korrekta i fråga om bonus-, spin- och välkomsterbjudanden.
 • ange kontaktuppgifter till en organisation som tillhandahåller information om och stöd i samband med spelproblem
 • innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela.

Främjandeförbudet finns kvar i den nya lagstiftningen samtidigt som det införs ett uttalat förbud för de som saknar licens att marknadsföra sig.