Nya ICC-profiler och uppdaterade PDF:er

Grafiska Företagen, branschorganisationen för den grafiska industrin, samarbetar med de svenska dagstidningstryckerierna och WAN-IFRA, den internationella organisationen för tidningar och publicister. Man har nu uppdaterat de dokument som används för dagstidningsproduktion, så som ICC-profiler, inställningsfiler och guider för att innehållet i tidningarna ska bli enhetligt och med högsta möjliga kvalitet. Den nya informationen finns nu under Annonsmaterial här på dagspress.se.

Läs pressmeddelandet här från Grafiska Företagen om uppdateringarna.