Nyhetsmedier fungerar effektivt som reklammedium både som egen kanal och i kombination med andra, skriver TU i sitt nyhetsbrev TU Marknad och insikt och refererar till en ny ekonomisk studie från Bonnier, Mediekompaniet, Schibsted, Stampen och Group M. Studien visar bl a att medieköpare som går i nyhetsmedier tack vare det når 70 procent högre avkastning på investerat kapital (ROI) för sin sökordsannonsering – i genomsnitt. Vidare når köparna 32 procent högre ROI för annonsköpen i de sociala nätverken och 30 procent högre ROI för annonseringen via online-video.