Antalet intäktskällor ökar för nyhetsmedier och coronapandemin har ytterligare ökat fokuset på läsarintäkter inom nyhetsindustrin. Mer i TU Marknad och insikt v 3 >>