Riktlinjer för digitalt produktionsmaterial

Riktlinjerna har tagits fram av Grafiska Företagen för att underlätta för de kunder som tillhandahåller tryckerier med digitalt produktionsunderlag. Informationen har tagits fram i samarbete med Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer och Sveriges Tidskrifter.

Länk till information här.