Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Materialet i rapporten baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2018 och visar bl a att drygt varannan svensk internetanvändare (16+ år) prenumererar på en dagstidning. Studien visar också att 7 procent har en betald prenumeration på en heldigital produkt (3 procent 2016). Andelen som betalar för både tryckt och digital tidning är 28 procent. 22 procent prenumererar/betalar på en tryckt tidning, utan digital tjänst. Studien innehåller även uppgifter om hur många som läser tidningen på nätet, betalar för strömningstjänster och mycket mer. Läs mer >>