Mediekompass, en del av TU – Medier i Sverige, är verktyget för lärare som vill använda nyheter och journalistik i undervisningen. Nu återlanserar Mediekompass den av lärare och många mediehus så omtyckta Tidningsveckan – en vecka under höstterminen då undervisningen utgår från nyheterna. I år infaller Tidningsveckan den 3 till och med 7 september, då årets tema är givet: Valet 2018! Mer om Tidningsveckan >>