2020 års TS-upplagor för den svenska dagspressen och reviderade publika mått från Media Audit har släppts från Kantar Sifo. Dagstidningarnas transformation till digitala läsare fortsätter, vilket också avspeglas i TS-upplagorna. Där inkluderas både e-tidningsabonnemang och plusabonnemang, ”e” som är en digital kopia av papperstidningen och ”plus” som är abonnenter som betalar för låst redaktionellt innehåll på webbplatsen, skriver man i pressmeddelandet.

Dagspressens helårsupplagor finns här >>