Landsortspressens digitala annonsintäkter ökade med drygt 43 procent under årets tredje kvartal, jämfört med motsvarande period i fjol. Det är den största tillväxt under ett enskilt kvartal som medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige noterat sedan hösten 2014. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

– Sammantaget så utvecklades reklaminvesteringarna i digitala nyhetsmedier positivt under tredje kvartalet. Några av skälen till det är annonseringen inför höstens val och fotbolls-VM i Ryssland. Men också det skarpa nyhetsläget i samband med sommarens allvarliga skogsbränder, säger Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig på branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

TU – Medier i Sverige mäter dagspressens annonsintäkter från både tryckta och digitala kanaler. Och statistiken för årets tredje kvartal visar att morgonpressens sammanlagda annonsintäkter från de digitala kanalerna ökade med över 19 procent, jämfört med samma period i fjol. Huvudorsaken till ökningen var landsortspressens kraftiga tillväxt med drygt 43 procent. Storstadspressens – det vill säga morgontidningar utgivna i Stockholm, Göteborg och Malmö – digitala annonsintäkter låg i det närmaste stilla med en mild minskning om mindre än två procent. Här noterar aktörer att den nya dataskyddsförordningen GDPR påverkat den digital annonsförsäljningen negativt.

Totalt sett så investerade annonsörerna 229 miljoner kronor i morgonpressens digitala kanaler under tredje kvartalet. Och räknas de digitala annonsinvesteringarna för årets tre första kvartal ihop så uppgår dessa till 636 miljoner kronor. Det är en ökning med nästan 7 procent, jämfört med motsvarande period 2017.

Morgonpressen har även betydande annonsintäkter från de tryckta tidningarna. Enligt TU:s statistik uppgick dessa under tredje kvartalet till cirka 613 miljoner kronor. Det är en minskning med 13 procent, jämfört med samma period i fjol. För storstadspressens del minskade de tryckta annonsintäkterna med 6 procent, medan landsortspressens minskade med knappt 16 procent.

MORGONPRESSENS DIGITALA ANNONSINTÄKTER TREDJE KVARTALET 2018

Digitala annonsintäkter Q3 2018 Utveckling Ackumulerat 2018 Utveckling
Mnkr % Mnkr %
Storstadspress 99 -1,9 296 -7,4
Landsortspress 129 43,4 340 23,6
Morgonpress, totalt 229 19,4 636 6,9

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. TU:s annonsbarometer görs i samarbete med organisationens medlemmar samt Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) och redovisar morgonpressens digitala annonsintäkter netto, jämförbara titlar (89 i print och 70 digitalt).

Kontakt:

Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU – Medier i Sverige

tobias.lindberg@tu.se 076-527 46 40