Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 4 procent under 2018, jämfört med föregående år. Med ökningen uppgick morgonpressens digitala annonsintäkter till 902 miljoner kronor. Det betyder att morgonpressen sätter nytt rekord för digitala annonsintäkter under ett enskilt år. Det visar den nya annonsstatistik som branschorganisationen TU – Medier i Sverige presenterar i dag. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

Motorn i tillväxten är den ökande annonseringen i landsortspressens digitala kanaler. Landsortspressens digitala annonsingång ökade med 14,6 procent under 2018. Det är ett nytt försäljningsrekord för landsortspressen. För storstadspressen innebar förra året istället en minskning av de digitala annonsintäkterna med 5,5 procent.

Morgonpressens annonsintäkter i de tryckta tidningarna minskade med 13 procent för helåret, relativt 2017. Uppgången för intäkterna i de digitala kanalerna kompenserar inte för intäktsminskningarna i de tryckta.

Morgonpressens annonsintäkter i digitala och tryckta kanaler, helår 2018 (miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år)

 

Digitala kanaler 2018

 

Tryckta kanaler 2018

 

 

Annonsintäkter

mnkr netto

Förändring

%

Annonsintäkter mnkr netto

Förändring

%

Storstadspress

431

-5,5

906

-9,5

Landsortspress

470

14,6

1 872

-14,6

Morgonpress

902

4,0

2 779

-13,0


TU:s Internetbarometer görs i samarbete med TU:s medlemmar samt Institutet för reklam- och mediestatistik och redovisar morgonpressens annonsintäkter netto, jämförbara titlar.

Kontakter

Tobias Lindberg

Analys- och opinionsansvarig

076-527 46 40

tobias.lindberg@tu.se