Valet av reklamkanal blir allt viktigare för många annonsörer, visar en ny internationell studie från Kantar. Det och mycket annat samsas i senaste TU Marknad och insikt. Läs mer här >>