TU-rekommendation om spelannonser

Regeringen har aviserat att man kommer att tillsätta en utredning som ska lämna förslag till en ny spelreglering. Det är ett välkommet beslut. Bort från spelmonopol och mot ett licenssystem, där alla spelaktörer – statliga som privata, svenska som utländska – ges tillträde till den svenska spelmarknaden på lika villkor, under förutsättning att man är beredd att uppfylla de krav som ställs, t ex i fråga om ansvar och marknadsföring. Samtidigt trycker många på om en hårdare reglering.

Från TU:s sida har vi till regeringen varit mycket tydliga med att ni som är våra medlemmar driver publicistiska verksamheter och att vi tillsammans under lång tid har kämpat både i Sverige och Europa för såväl rätten att bedriva journalistik som för att få publicera annonser om spel.

Vi har också betonat att vi gillar annonser och reklam – inklusive spelbolagsreklam. Det ger de ekonomiska förutsättningarna för en fri och oberoende journalistik. Och att vi tycker att yttrandefriheten är viktig, också utifrån ett kommersiellt perspektiv. Men att ni inte publicerar vilka annonser som helst. Och att vi nu vill bli tydligare.

Vi har klargjort vår medvetenhet om problemen med spelmissbruk och de skador ett överdrivet spelande kan föra med sig. Och att vi anser att även publicerande medieföretag har ett ansvar för utformningen av spelbolagsannonseringen.

TU har därför – med respekt för varje utgivares självständiga publiceringsrätt – beslutat att rikta nedanstående rekommendation till alla medlemsföretag om spelbolagsannonseringen.

TU:s SPELANNONSREKOMMENDATION (uppdaterade 2015-10-21)

A) Spelannonserna ska inte:

1) riktas mot underåriga

2) innehålla påståenden om spel som en lösning på sociala och ekonomiska problem

3) uppmana till överdrivet spelande

4) vilseleda om chanserna att vinna

5) innehålla påståenden om att spelande är riskfritt

6) innehålla könsdiskriminerande påståenden

7) framhäva enskilda vinnare utan dokumenterat underlag

B) Och spelannonserna ska:

8) vara mycket tydligt annonsmärkta,

9) mycket tydligt ange ev sponsorsmedverkan, t ex i fråga om s k ”branded content”

10) vara mycket tydliga, begripliga och faktamässigt korrekta och till sin utformning återhållsamma, i fråga om bonus-, spin- och välkomsterbjudanden. de ska inte innehålla erbjudanden om spel mot kredit.

Spelannonser som inte uppfyller denna rekommendation bör avvisas.