Från den första juli gäller den nya versionen av Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation i Sverige, skriver Reklamombudsmannen i ett pressmeddelande. Reglerna har anpassats till det nya reklamlandskapet och gäller globalt. Regelverket är grundläggande för självreglering av reklam samt är en beskrivning av vad som är god marknadsföringssed i marknadsföringslagen. Läs hela pressmeddelandet här >>