Var tredje reklamkrona investeras i tidningshusen

Dagstidningshusen starkast på den svenska reklammarknaden  Under 2014 fortsatte dagspressen att vara annonsörernas främsta kanal för att nå konsumenterna. Var tredje reklamkrona investerades i tidningshusen.

 

Det är ny statistik som TU har tagit fram som visar att de samlade reklaminvesteringarna i dagstidningssajterna utgjorde 6 procent av de totala medieinvesteringarna under 2014.

Tillsammans med de tryckta kanalerna hos mediehusen inklusive de gratisdistribuerade tidningarna utgjorde denna kategori 31 procent av de samlade medieinvesteringarna under förra året.

– Tidningarnas kanaler fortsätter att vara annonsörernas främsta kanal för att nå ut med sina budskap, säger TUs chefsanalytiker Tobias Hedström. Med förflyttningen till de digitala kanalerna kommer tidningarna fortsatt stå starka.

Tobias Hedström, Chefsanalytiker, 073-596 51 80

tobias.hedstrom@tu.se

nyQ1-4 2014