Annonsmaterial

Verktyg som kan underlätta arbetet med produktion och bokning av annonser.

OBS!

Informationen och de nedladdningsbara filerna tillhörande ”Annonsmaterial” har tagits fram av Grafiska Företagen (arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen) under 2014/2015. Filerna finns på dagspress.se. Varken Grafiska Företagen eller TU har uppdraget att hålla informationen uppdaterad, och vi kan tyvärr inte ge teknisk support eller informera om detaljerna i materialet. Dock kommer materialet att finnas kvar tillsvidare då det fungerar att använda till viss del.