Annonsmaterial

Arbetar du med annonser och annonsering? Under rubrikerna ovan hittar du verktyg som kan underlätta ditt arbete med produktion och bokning av annonser.

OBS!

Informationen och de nedladdningsbara filerna tillhörande ”Annonsmaterial” har tagits fram av Grafiska Företagen (arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen) under 2014/2015. Filerna finns på dagspress.se. Varken Grafiska Företagen eller TU har uppdraget att hålla informationen uppdaterad, och vi kan tyvärr inte ge teknisk support eller informera om detaljerna i materialet. Dock kommer materialet att finnas kvar tillsvidare då det fungerar att använda till viss del.