Specifikation för bilagor

En instruktion för hur tidningsföretag, tryckerier och beställare bör hantera och leverera bilagor/ibladningsprodukter. En grupp personer från beställarledet och tryckerier har arbetat fram instruktionen.

Förpacknings- och leveransinstruktioner för ibladningsprodukter

Många tryckerier är både producenter och mottagare av bilagor. Kvalitetssäkra och normalisera bilagehanteringen så att den är konsekvent, i alla led, och hos alla parter.

Tips om hur du ska leverera din ibladningsprodukt finns att hämta här >>