Normer för annonsering

TU och Sveriges Tidskrifter har tillsammans fastställt normer för annonsering. Normerna ska reglera förhållandet mellan tidning och annonsör i de fall ingen annan överenskommelse finns.

Normer för annonsering – tryckta och elektroniska tjänster

Senaste utgåvan av Normer för annonsering utkom 2010.

Normerna omfattar tidning/tidskrift och annonsör eller beställare vid köp, försäljning och förmedling av annonser.

  Nya Normer_för annonsering 2010

Rekommendationer angående reklamidentifiering

TU och Sveriges Tidskrifter har antagit Rekommendationer angående reklamidentifiering.

Rekommendationer angående reklamidentifiering