Specifikation för bilagor

En instruktion för hur tidningsföretag, tryckerier och beställare bör hantera bilagor har tidigare tagits fram och är nu uppdaterad. Den gäller som grund om inga andra överenskommelser har gjorts. En grupp personer från beställarledet och tryckerier har arbetat fram instruktionen.

Förpacknings- och leveransinstruktioner för ibladningsprodukter

Som man själv vill ha en bilaga levererad ska man också leverera till andra. Många tryckerier är både producenter och mottagare av bilagor. Reglerna är till för att kvalitetssäkra och normalisera bilagehanteringen så att den är konsekvent, i alla led, och hos alla parter

En arbetsgrupp bestående av representanter från beställare, tryckerier har, tillsammans med TU, tagit fram enspec. som ska underlätta för alla parter då det gäller bilagehantering och instruktionerna gäller för tidningar som är medlemmar i TU om annat ej avtalats.

pdfTips om hur du ska leverera din ibladningsprodukt finns att hämta här.