510-200_Fargtub

Färgguiden tipsar

Här finns några tips att tänka på för dig som jobbar med annonser.

Säkra färger

Det finns CMYK-färger som är lättare att lyckas med än andra. Exempelvis är tvåfärgsblandningar med svart bättre än en trefärgsblandning utan svart. Du kan därför påverka resultatet i ett tidigt stadium genom att välja färger som innehåller så få delfärger som möjligt och undvika de vanligaste fällorna.

Max 220 procent

Välj en trycksäker färg när du vill skapa en logotyp med bra förutsättningar för att tryckas i dagspress. Tänk också på att den totala färgmängden i en tonplatta aldrig får överstiga 220 procent.

CMYK

För att kunna trycka en färg i dagspress måste den önskade färgen alltid översättas till CMYK. Det säkraste sättet är att jämföra färgprov med färgprov. Försäkra dig om att den färg du vill trycka verkligen finns i Färgguiden, då vet du att den kan återges i dagspresstryck.